ŽILINSKÝ
JASKYNIARSKY KLUB
Člen Slovenskej speleologickej spoločnosti
ŽILINSKÝ
JASKYNIARSKY KLUB
Máte záujem stať sa dobrovoľným jaskyniarom alebo priamo členom SSS?
Pre bezpečný pobyt a pohyb v náročnom jaskynnom prostredí potrebujete niektoré morálne a charakterové vlastnosti, osobnú výstroj a rôzne technické pomôcky. Je potrebné kontaktovať najbližší jaskyniarsky klub alebo Sekretariát SSS.

Čo potrebujete k jaskyniarstvu?
- Lásku k prírode, zvlášť k tej neživej, Nebáť sa tvrdo zapracovať a nečakať odmenu, Ochotu podriadiť sa záujmom kolektívu, ak treba, Schopnosť obetovať sa pre svoju záľubu a jaskynný svet, Odhodlanie hodiť sa do studeného bahna, kým iní sa hrejú na kúpalisku, pri televízore alebo v krčme.
Žilinský jaskyniarsky klub 
Gerlachovská 3105/10
Žilina 01008

IČO:  42067545       
DIČ:  2022798349
                       
 
Predseda klubu 
Pajtina Tibor
predseda@jaskyniari.sk
Podpredseda klubu
Valčuha Branislav 
brava.v@azet.sk
Pokladník klubu 
Valčuhová Jana
zjk.jana@azet.sk
Revizor klubu
Klimek Vladimír  
klimek.vladimir@azet.sk
Hospodár klubu 
Jelínek Emil
ejelinek @chello.sk
Copyright © 2009-2015 Žilinský jaskyniarsky klub  Všetky práva vyhradené © Original design by Cmucko&TP